Uzavírka silnice I/19 Olešná – Skalský Dvůr

Rubriky: Městský úřad
Marta Drdlová  Sdílet článek na nebo

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava vydal dne 27.3.2017 povolení uzavírky silnice I/19 Olešná – Skalský Dvůr. …

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava vydal dne 27.3.2017 povolení uzavírky silnice I/19 Olešná – Skalský Dvůr. Stavba bude prováděna ve dvou etapách.

V období 3.4.2017 – 2.7.2017 bude silnice I/19 uzavřena z Divišova (mezi autobusovými zastávkami) až po křižovatku silnice I/19, III/3853 (směr Rozsochy) a III/36034 (směr Skalský dvůr).

V období 3.7.2017 – 27.8.2017 bude uzavřena silnice I/19 z Olešné až do Divišova (mezi autobusovými zastávkami).

Uzavřenými úseky bude umožněn průjezd veřejné linkové osobní dopravě a vozidlům na povolení stavby.

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t – v obou etapách bude objízdná trasa stejná a bude vedena – od uzavřeného úseku přes obce – Křídla – Zvole – Dolní Rožínka – Rodkov – Bystřice nad Pernštejnem – k uzavřenému úseku a opačně, po silnicích – I/19 –  II/385 – III/3853 – II/388 – I/19 a opačně.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t – v obou etapách bude objízdná trasa stejná a bude vedena – od uzavřeného úseku přes obec – Křídla – Zvole – Horní Rožínka – Rodkov – Bystřice nad Pernštejnem – k uzavřenému úseku a opačně, po silnicích – I/19 – II/385 – II/388 – I/19 a opačně.

Práce bude provádět firma COLAS CZ, a.s., IČ26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, kontaktní osoba: pan Petr Matějíček, tel.: 733780377.

V příloze – situace se zakreslením uzavírky a objížďky.

Soubory ke stažení