Uzavírky místních komunikací v Novém Městě na Moravě – v ulici Smetanova, Tyršova, Školní a Vratislavova náměstí.

Marta Drdlová  Sdílet článek na nebo

Z důvodu realizace stavby „Nové Město na Moravě – oprava a rekonstrukce částí ulic Smetanova, Tyršova, Školní a Vratislavova náměstí“ dojde k uzavření místních komunikací …

Z důvodu realizace stavby „Nové Město na Moravě – oprava a rekonstrukce částí ulic Smetanova, Tyršova, Školní a Vratislavova náměstí“ dojde k uzavření místních komunikací v Novém Městě na Moravě, které bude rozděleno do 3 fází.

V termínu 1.3.2018 – 6.4.2018 (l.fáze) bude uzavřena místní komunikace ulice Školní a částečně uzavřena horní část Vratislavova náměstí – od lékárny U Salvatora po Komenského náměstí v Novém Městě na Moravě – provoz bude řízen semafory. Objízdná trasa se nestanovuje, provoz bude upraven dopravním značením.

V termínu 7.4.2018 – 21.5.2018 (2.fáze) bude uzavřena místní komunikace ul. Školní a současně horní část Vratislavova náměstí – od lékárny U Salvatora,Komenského náměstí po křižovatku se silnicí II/354 v Novém Městě na Moravě. Objízdná trasa se nestanovuje, provoz bude upraven dopravním značením.

V termínu 22.5.2018 – 31.5.2018 (3.fáze) budou uzavřeny místní komunikace: celé Vratislavovo náměstí, Komenského náměstí po křižovatku se silnicí II/354, ulice Školní, ulice Tyršova – od křižovatky s ulicí Leandra Čecha až za křižovatka ul. Křenkova a ul. Tyršova (křižovatka nebude průjezdná) v Novém Městě na Moravě a současně bude ještě uzavřena místní komunikace část ul. Smetanova – od křižovatky s ul. Drobného (křižovatka ul. Drobného a Smetanova bude průjezdná) až za křižovatku s ul. Malá (křižovatka ul. Smetanova, Malá a Tyršova nebude průjezdná). Objízdná trasa se nestanovuje, provoz bude upraven dopravním značením.

Změny ve veřejné linkové osobní dopravě v době 6.4.2018 – 31.5.2018(1.,2.,3.fáze) Uzavírka se dotkne linky 840102, 840118 a 840128, kde dojde k přemístění autobusové zastávky Nové Město na Mor.,,KD do prostoru zastávky Nové Město na Mor.,,centrum.

Změny v městské hromadné dopravě Linka 845102 1.3.2018 – 31.5.2018 (1., 2., 3. fáze) bude přemístěna zastávka „Nové Město na Mor.,Tyršova ulice“ do jednosměrné ulice Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě, 22.5.2018 – 31.5.2018 (3.fáze) bude přemístěna zastávka „Nové Město na Mor.,KD“ na zastávku „Nové Město na Mor.,Bělisko“.

Linka 845101 a 845104 22.5.2018 – 31.5.2018 (3.fáze) bude přemístěna zastávka „Nové Město na Mor., katolický hřbitov“ na zastávku „Nové Msto na Mor.,Bělisko“.

Za provádění prací zodpovídá firma SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, kontaktní osoba: Pavel Bílek, tel.: 731 187 341.

V příloze – dopravní značení v době uzavírek.

Soubory ke stažení