Městský úřad

Územně analytické podklady (4. úplná aktualizace – prosinec 2016)

/ Josef Cacek

Územně analytické podklady správního území ORP Nové Město na Moravě – 4. úplná aktualizace byly zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním …

Územně analytické podklady správního území ORP Nové Město na Moravě – 4. úplná aktualizace byly zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Pořizovatel:

Městský úřad Nové Město na Moravě,
odbor stavební a životního prostředí,
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 598 300
E-mail. posta@nmnm.cz

Zpracovatel:

Institut regionálních informací, s. r. o.,
Chládkova 898/2, 616 00 Brno
http://www.iri.cz/

Původně vypracované Územně analytické podklady správního území ORP Nové Město na Moravě z roku 2008 byly realizovány za finanční podpory z Integrovaného operačního programu celkovou částkou 1 020 000,00 Kč, z toho:
ze strukturálního fondu ERDF (fond Evropské unie) částkou 867 000,00 Kč (85 % z celkových způsobilých výdajů)
z národních veřejných zdrojů ČR, z dotace ze státního rozpočtu, částkou 153 000,00 Kč (15 % z celkových způsobilých výdajů)

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kariéra

Chcete pracovat pro Nové Město na Moravě nebo jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Seznamte se s volnými pozicemi nebo doporučte místo svým známým? Město nabízí nabízí širokou škálu zajímavých příležitostí. Naši zaměstnanci mají možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE