Městský úřad

Územní plán Fryšava pod Žákovou horou – návrh zadání

/ Josef Cacek

Územní plán Fryšava pod Žákovou horou – návrh zadání Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Územního plánu Fryšava …

Územní plán Fryšava pod Žákovou horou – návrh zadání

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Územního plánu Fryšava pod Žákovou horou, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zveřejňuje ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona vystavení návrhu zadání Územního plánu Fryšava pod Žákovou horou.

Návrh zadání Územního plánu Fryšava pod Žákovou horou je vystaven k veřejnému nahlédnutí do 26.07.2019 (včetně).

Každý může ve lhůtě do 26.07.2019 včetně uplatnit u pořizovatele (MěÚ Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě) písemné připomínky k návrhu zadání Územního plánu Fryšava pod Žákovou horou. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE