Územní studie lokalit v5 a I/Z9 – Věcov

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Územní studie lokalit v5 a I/Z9 – Věcov Územní studie je pořízena na základě požadavku prověření možnosti využití vymezených zastavitelných ploch v Územním plánu Věcov …

Územní studie lokalit v5 a I/Z9 – Věcov

Územní studie je pořízena na základě požadavku prověření možnosti využití vymezených zastavitelných ploch v Územním plánu Věcov (po změně č. 1). Hlavním cílem studie je stanovení optimálního plošného a prostorového uspořádání zástavby ve vztahu k nově navržené dopravní a technické infrastruktuře.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, na Obecním úřadu Věcov, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách obce Věcov (http://www.vecov.cz/ v rubrice „Územní plán“ pod názvem“Územní studie lokalit v5 a I/Z9 – Věcov“.

Datum využití územní studie: 25.07.2018

Zadavatel:
Obec Věcov
Věcov
592 44 Věcov

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Pavel Ondráček, STUDIO P, Žďár nad Sázavou

Soubory ke stažení