Městský úřad

Územní studie lokalit v5 a I/Z9 – Věcov

/ Josef Cacek

Územní studie lokalit v5 a I/Z9 – Věcov Územní studie je pořízena na základě požadavku prověření možnosti využití vymezených zastavitelných ploch v Územním plánu Věcov …

Územní studie lokalit v5 a I/Z9 – Věcov

Územní studie je pořízena na základě požadavku prověření možnosti využití vymezených zastavitelných ploch v Územním plánu Věcov (po změně č. 1). Hlavním cílem studie je stanovení optimálního plošného a prostorového uspořádání zástavby ve vztahu k nově navržené dopravní a technické infrastruktuře.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, na Obecním úřadu Věcov, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách obce Věcov (http://www.vecov.cz/ v rubrice „Územní plán“ pod názvem“Územní studie lokalit v5 a I/Z9 – Věcov“.

Datum využití územní studie: 25.07.2018

Zadavatel:
Obec Věcov
Věcov
592 44 Věcov

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Pavel Ondráček, STUDIO P, Žďár nad Sázavou

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE