Územní studie lokality Brožkův kopec v Novém Městě na Moravě – NEPLATNÉ

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Územní studie lokality Brožkův kopec v Novém Městě na Moravě Důvodem vyhotovení Územní studie lokality Brožkův kopec v Novém Městě na Moravě bylo prověření předmětného …

Územní studie lokality Brožkův kopec v Novém Městě na Moravě

Důvodem vyhotovení Územní studie lokality Brožkův kopec v Novém Městě na Moravě bylo prověření předmětného území zejména z hlediska upřesnění zastavitelných ploch bydlení pro rodinné domy a návrh regulativů pro zastavění stavebních pozemků pro rodinné domy.

Studie je podkladem pro zapracování změn ploch funkčního využití území v Územním plánu Nové Město na Moravě.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí a odboru investic.

Datum využití územní studie: 27.02.2018

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 300
E-mail: posta@nmnm.cz

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
2M PROJEKT, s. r. o., Nad Žlábkem 3935, 580 01 Havlíčkův Brod
Ing. arch. Martin Dobiáš
Ing. arch. Aleš Lána
Ing. arch. Jiří Marek

Soubory ke stažení