Městský úřad

Územní studie lokality Brožkův kopec v Novém Městě na Moravě (2)

/ Josef Cacek

Územní studie lokality Brožkův kopec v Novém Městě na Moravě (2) Územní studie byla zpracována na základě zařazení předmětných ploch v Územním plánu Nové Město …

Územní studie lokality Brožkův kopec v Novém Městě na Moravě (2)

Územní studie byla zpracována na základě zařazení předmětných ploch v Územním plánu Nové Město na Moravě do ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.

Důvodem vyhotovení územní studie bylo prověření předmětného území zejména z hlediska upřesnění zastavitelných ploch bydlení pro rodinné domy a návrh regulativů pro zastavění stavebních pozemků pro rodinné domy.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí.

Datum využití územní studie: 25.05.2020

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 300
E-mail: posta@nmnm.cz

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
2M PROJEKT, s. r. o., Nad Žlábkem 3935, 580 01 Havlíčkův Brod
Ing. arch. Martin Dobiáš
Ing. arch. Aleš Lána
Ing. arch. Jiří Marek

Zodpovědný projektant:
Ing. arch. Jiří Marek (ČKA 00 458)

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE