Městský úřad

Územní studie lokality RD Maršovice

/ Dana Sklenářová

Územní studie „Územní studie lokality RD Maršovice“ je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Řešené území je vymezeno přestavbovou plochou označenou P11 …

Územní studie „Územní studie lokality RD Maršovice“ je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Řešené území je vymezeno přestavbovou plochou označenou P11 dle platného Úplného znění Územního plánu Nové Město na Moravě po změně č. 1.

Územní studie lokality RD Maršovice prověřuje předmětné území zejména z hlediska umístění nové zástavby rodinných domů venkovského charakteru včetně nejvhodnější parcelace pozemků a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí.

Datum schválení možnosti využití územní studie: 11. 5. 2022.

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 566 598 404
e-mail: dana.sklenarova@meu.nmnm.cz

Zhotovitel:
Ing. arch. Petra Pleskačová
Monseova 355
592 31 Nové Město na Moravě

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE