Městský úřad

Územní studie plochy č. 28 v obci Radňovice

/ Josef Cacek

Územní studie plochy č. 28 v obci Radňovice Územní studie byla zpracována z důvodu prověření dané plochy s ohledem na hospodárnou formu využití daného území …

Územní studie plochy č. 28 v obci Radňovice

Územní studie byla zpracována z důvodu prověření dané plochy s ohledem na hospodárnou formu využití daného území pro soudobé bydlení v rodinných domech respektujících charakter lokality a její umístění v krajině v rámci CHKO Žďárské vrchy. Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, na Obecním úřadu Radňovice, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách obce Radňovice (http://radnovice.cz/ v rubrice „Obecní úřad“ pod heslem „Územní plánování“ pod názvem “Územní studie plochy č. 28 v obci Radňovice“.

Datum využití územní studie: 23.01.2019

Zadavatel:
Obec Radňovice
Radňovice 61
592 31 Nové Město na Moravě

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Ing. arch. Ondřej Novotný
Ing. arch. Mojmír Hudec

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE