Územní studie plochy č. 28 v obci Radňovice

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Územní studie plochy č. 28 v obci Radňovice Územní studie byla zpracována z důvodu prověření dané plochy s ohledem na hospodárnou formu využití daného území …

Územní studie plochy č. 28 v obci Radňovice

Územní studie byla zpracována z důvodu prověření dané plochy s ohledem na hospodárnou formu využití daného území pro soudobé bydlení v rodinných domech respektujících charakter lokality a její umístění v krajině v rámci CHKO Žďárské vrchy. Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, na Obecním úřadu Radňovice, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách obce Radňovice (http://radnovice.cz/ v rubrice „Obecní úřad“ pod heslem „Územní plánování“ pod názvem “Územní studie plochy č. 28 v obci Radňovice“.

Datum využití územní studie: 23.01.2019

Zadavatel:
Obec Radňovice
Radňovice 61
592 31 Nové Město na Moravě

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Ing. arch. Ondřej Novotný
Ing. arch. Mojmír Hudec

Soubory ke stažení