Městský úřad

Územní studie Řečice – obytný soubor rodinných domů Za Dvorem

/ Sylva Urbancová

Územní studie „Řečice – obytný soubor rodinných domů Za Dvorem“ je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Řešené území je vymezeno zastavitelnými …

Územní studie „Řečice – obytný soubor rodinných domů Za Dvorem“ je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Řešené území je vymezeno zastavitelnými plochami Z1 a Z18 dle platného Územního plánu Řečice.

Hlavním cílem územní studie bylo prověřit možnosti využití vymezených zastavitelných ploch v souladu s požadavky platného Územního plánu Řečice, navrhnout urbanistickou koncepci s uspořádáním jednotlivých funkčních složek zastavitelných ploch s řešením prostorového uspořádání území s koncepcí veřejné infrastruktury.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, a dále na Obecním úřadu Řečice.

Datum schválení možnosti využití územní studie: 7. 12. 2020

Zadavatel:

Obec Řečice

Řečice 135

592 33 Radešínská Svratka

Pořizovatel:

Městský úřad Nové Město na Moravě

Odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103

592 31 Nové Město na Moravě

tel.: 566 598 412

e-mail: sylva.urbancova@meu.nmnm.cz

Zhotovitel:

Ing. Arch. Jan Psota, STUDIO P,

Nádražní 52

591 01 Žďár nad Sázavou

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE