Územní studie pro zástavbu plochy Z33 ve Sněžném

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Územní studie pro zástavbu plochy Z33 ve Sněžném Územní studie je pořízena na základě požadavku územního plánu ve smyslu § 43 odst. 2 stavebního zákona. …

Územní studie pro zástavbu plochy Z33 ve Sněžném

Územní studie je pořízena na základě požadavku územního plánu ve smyslu § 43 odst. 2 stavebního zákona. Hlavním cílem studie je stanovení optimálního plošného a prostorového uspořádání zástavby, optimálního řešení nově navržené dopravní a technické infrastruktury s ohledem na zachování efektivně využitelného tvaru jednotlivých budoucích stavebních pozemků.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, na Úřadu městyse Sněžné, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách městyse Sněžné (http://www.snezne.cz/ v části „ÚŘAD MĚSTYSE“ pod heslem „ÚZEMNÍ PLÁN SNĚŽNÉ“.

Datum využití územní studie: 17.05.2018

Zadavatel:
Městys Sněžné
Sněžné 55
592 03 Sněžné

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Ing. arch. Martin Dobiáš

Soubory ke stažení