Územní studie Zubří – lokalita RD Za Školou

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Územní studie Zubří – lokalita RD Za Školou Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Hlavním cílem studie je stanovení …

Územní studie Zubří – lokalita RD Za Školou

Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Hlavním cílem studie je stanovení optimálního plošného a prostorového uspořádání zástavby.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, na Obecním úřadu Zubří, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách obce Zubří (http://www.obeczubri.cz/ v rubrice „OBECNÍ ÚŘAD“ pod heslem “Územní plánování“.

Datum využití územní studie: 05.04.2017

Zadavatel:
Obec Zubří
Zubří 37
592 31 Nové Město na Moravě

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Pavel Ondráček, STUDIO P, Žďár nad Sázavou
Ing. arch. Jan Psota, STUDIO P, Žďár nad Sázavou

Soubory ke stažení