Užívání veřejné zeleně a ohlášení užívání veřejného prostranství

Lenka Kotovicová  Sdílet článek na nebo

Finanční odbor oznamuje, že kontaktní místo a výběr poplatku za užívání veřejné zeleně a ohlášení užívání veřejného prostranství  ve vlastnictví města je odbor finanční, pracoviště …

Finanční odbor oznamuje, že kontaktní místo a výběr poplatku za užívání veřejné zeleně a ohlášení užívání veřejného prostranství  ve vlastnictví města je odbor finanční, pracoviště pokladny. Toto sdělení se netýká  poplatku za zvláštní užívání pozemních komunikací ve vlastnictví města.