Městský úřad

Volba prezidenta České republiky v roce 2023 – informace pro voliče, voličské průkazy

/ Jaroslava Homolková

Volbu prezidenta ČR vyhlásil předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím ze dne 27. června 2022, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 207/2022 Sb., v částce …

Volbu prezidenta ČR vyhlásil předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím ze dne 27. června 2022, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 207/2022 Sb., v částce 93, která byla rozeslána dne 1. července 2022.

První kolo volby se uskuteční ve dvou dnech, a to v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo volby pak proběhne opět ve dvou dnech, a to v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin.

V odkazech níže naleznete informace o možnostech hlasování v těchto volbách:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-o-zpusobu-hlasovani-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-2023.aspx

Informace pro volbu prezidenta České republiky 2023 – hlasování na voličský průkaz – Volby (mvcr.cz)

Informace pro volbu prezidenta České republiky 2023 – hlasování ve zdravotnickém a obdobném zařízení – Volby (mvcr.cz)

Informace pro volbu prezidenta České republiky 2023 – hlasování v zahraničí – Volby (mvcr.cz)

V příloze pak naleznete vzor žádosti o voličský průkaz a vzor plné moci k převzetí voličského průkazu.

 

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE