Městský úřad

Volba prezidenta republiky v roce 2018

/ Jaroslava Homolková

Volbu prezidenta ČR vyhlásil předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím ze dne 23. srpna 2017, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 275/2017 Sb., v částce 96, …

Volbu prezidenta ČR vyhlásil předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím ze dne 23. srpna 2017, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017.

První kolo volby se uskuteční ve dvou dnech, a to v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo volby pak proběhne opět ve dvou dnech, a to v pátek 26. ledna od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

V odkazech níže naleznete informace o možnostech hlasování v těchto volbách:

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-zpusobu-hlasovani-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-na-uzemi-ceske-republiky-2018.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-hlasovat-na-volicsky-prukaz-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-v-roce-2018.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-volit-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-v-roce-2018-v-nemocnici-nebo-v-obdobnem-zarizeni.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-volit-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-v-roce-2018-v-zahranici.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-zpusobu-hlasovani-na-zastupitelskych-nebo-konzularnich-uradech-ceske-republiky-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-2018.aspx

V příloze pak naleznete vzor žádosti o voličský průkaz.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE