Volba prezidenta republiky v roce 2018

Jaroslava Homolková  Sdílet článek na nebo

Volbu prezidenta ČR vyhlásil předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím ze dne 23. srpna 2017, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 275/2017 Sb., v částce 96, …

Volbu prezidenta ČR vyhlásil předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím ze dne 23. srpna 2017, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017.

První kolo volby se uskuteční ve dvou dnech, a to v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo volby pak proběhne opět ve dvou dnech, a to v pátek 26. ledna od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

V odkazech níže naleznete informace o možnostech hlasování v těchto volbách:

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-zpusobu-hlasovani-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-na-uzemi-ceske-republiky-2018.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-hlasovat-na-volicsky-prukaz-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-v-roce-2018.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-volit-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-v-roce-2018-v-nemocnici-nebo-v-obdobnem-zarizeni.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-volit-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-v-roce-2018-v-zahranici.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-zpusobu-hlasovani-na-zastupitelskych-nebo-konzularnich-uradech-ceske-republiky-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-2018.aspx

V příloze pak naleznete vzor žádosti o voličský průkaz.

Soubory ke stažení