Městský úřad

Volby do Evropského parlamentu v roce 2024 – možnost volit na voličský průkaz

/ Jaroslava Homolková

Od vyhlášení voleb, tj. ode dne 27.02.2024 může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. O vydání voličského průkazu může …

Od vyhlášení voleb, tj. ode dne 27.02.2024 může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz.

O vydání voličského průkazu může volič, který má trvalý pobyt v Novém městě na Moravě (a jeho místních částech), požádat:

a) osobně, na Městském úřadu Nové Město na Moravě, oddělení právním a obecního živnostenského úřadu, 2. patro, a to nejpozději do středy 05.06.2024 do 16.00 hodin.

b) písemně, tak, aby byla žádost doručena nejpozději v pátek 31.05.2024. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče (nestačí pouhý e-mail).

Voličské průkazy budou vydávány nejdříve 15 dnů před začátkem voleb, tj. 23.05.2024, a obecní úřad předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta – nutno mít označenou schránku).

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Vzor žádosti o voličský průkaz a vzor plné moci k převzetí voličského průkazu naleznete v příloze.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE