Městský úřad

Volby do zastupitelstva obce – žádosti o přenosnou volební schránku AKTUALIZOVÁNO

/ Petr Hanych

Volič může do začátku voleb na tel. č. 566 598 321/322/310 požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, …

Volič může do začátku voleb na tel. č. 566 598 321/322/310 požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který je okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle za voličem své členy s přenosnou volební schránku. 

Volič může ve dnech voleb požádat příslušnou okrskovou komisi ze závažných, zejména zdravotních, důvodů o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který je okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle za voličem své členy s přenosnou volební schránku. 

Zákonnou překážkou výkonu práva volit je mj. omezení osobní svobody z důvodu ochrany veřejného zdraví (např. izolace s covid-19), bližší informace zde

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

nebo v příloze.

Informace o volebních okrscích je k dispozici na https://radnice.nmnm.cz/volby-do-zastupitelstev-obci-v-roce-2022-oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb/

Mgr. Petr Hanych v. r.

tajemník

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE