Městský úřad

Vyhláška č. 2/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003, o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin v Novém Městě na Moravě

/ Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003, o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních …

Město Nové Město na Moravě

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003, o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a

školních družin v Novém Městě na Moravě

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě se na svém IVX. zasedání dne 21.12. 2004 usneslo vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města č.1/2003, o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin v Novém Městě na Moravě ze dne 18. 2. 2003.

Čl. 2

Účinnost

Z důvodů naléhavého obecného zájmu nabývá tato obecně závazná vyhláška účinnosti dnem 1.1. 2005.

Petr Pejchal Josef Sokolíček

místostarosta města starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Soubory ke stažení

 

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE