Městský úřad

Vymezení zastavěného území obce Líšná – vymezené samostatným postupem

/ Sylva Urbancová

Zastavěné území obce Líšná (katastrální území Líšná) bylo vymezeno samostatným postupem podle § 58 – 60 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním …

Zastavěné území obce Líšná (katastrální území Líšná) bylo vymezeno samostatným postupem podle § 58 – 60 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  platném znění.

Zastavěné území bylo vymezeno k datu 10.8.2020.

Opatření obecné povahy o Vymezní zastavěného území obce Líšný bylo vydáno Zastupitelstvem obce Líšná dne 31.10.2020.

Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 29.1.2021.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE