Výzva k podání žádosti na obnovu památek a objektů z Programu regenerace MPZ na rok 2019

Žofie Řádková  Sdílet článek na nebo

V souladu se Zásadami MK ČR a schváleným Programem regenerace Městské památkové zóny Nové Město na Moravě (dále jen MPZ) a zákonem č. 250/2000 Sb., …

V souladu se Zásadami MK ČR a schváleným Programem regenerace Městské památkové zóny Nové Město na Moravě (dále jen MPZ) a zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění a městským dotačním programem „Pravidla Zastupitelstva města pro poskytování příspěvku města na obnovu a údržbu objektů v Městské památkové zóně Nové Město na Moravě a ostatních památek na Novoměstsku“ vyhlašuje město na kalendářní rok 2019 výzvu na poskytnutí dotací města na obnovu a opravu všech nemovitých kulturních památek a objektů v MPZ Nového Města na Moravě.

Termín zahájení příjmu žádostí je 12.10.2018 a termín ukončení příjmu žádostí je 12.11.2018.

Podrobnosti k výzvě včetně formuláře žádosti naleznete v příloze.

Soubory ke stažení