Výzva pro mimořádné počiny na rok 2019

Žofie Řádková  Sdílet článek na nebo

Rada města na své schůzi dne 11.6.2018 vyhlásila dotační programy a výzvy města na rok 2019. Mimo jiné i Výzvu pro mimořádné počiny na rok …

Rada města na své schůzi dne 11.6.2018 vyhlásila dotační programy a výzvy města na rok 2019.

Mimo jiné i Výzvu pro mimořádné počiny na rok 2019.

Vyplněné žádosti budou přijímány na předepsaném tiskopise včetně povinných příloh na podatelně radnice města v termínu od 22.10. do 22.11.2018.

Podrobnosti k výzvě naleznete v přílohách.

Bližší informace k programům a výzvám podá odbor ŠKSV MěÚ Nové Město na tel. čísle 566 598 421.

Soubory ke stažení