Výzva pro mimořádné počiny

Žofie Řádková  Sdílet článek na nebo

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 19.6.2017 vyhlásilo pro příjemce dotací Výzvu na pro mimořádné počiny. Žádosti včetně povinných příloh budou přijímány …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 19.6.2017 vyhlásilo pro příjemce dotací Výzvu na pro mimořádné počiny.

Žádosti včetně povinných příloh budou přijímány na podatelnu města prostřednictvím datové schránky města nebo v písemné podobě v termínu  25.9. – 25.10.2017.

Blíže viz příloha.

Další informace poskytne odbor ŠKSV MěÚ Nové Město na Moravě. Kontakt –  čt. : 566 598 421.

Soubory ke stažení