Výzva pro nominaci ocenění sportovních osobností a výkonů za rok 2017

Žofie Řádková  Sdílet článek na nebo

Komise pro sport, mládež a volný čas připravuje i v letošním roce slavnostní ocenění významných osobností v oblasti sportu za rok 2017. V souvislosti s tím, se proto …

Komise pro sport, mládež a volný čas připravuje i v letošním roce slavnostní ocenění významných osobností v oblasti sportu za rok 2017. V souvislosti s tím, se proto obracíme na všechny občany, sportovní i tělovýchovné spolky a žádáme je o dodání svých nominací a návrhů na toto ocenění.

Oceněným může být jednotlivec či kolektiv v kategorii žáků, juniorů a dospělých, který za rok 2017 dosáhl významného úspěchu a reprezentuje v oblasti sportu Nové Město na Moravě. Oceněna bude zejména účast na mistrovstvích, v evropských a světových pohárech a v dalších vrcholových soutěžích.

Komise uvítá i nominace na úspěšné trenéry a na významné osobnosti, které zasvětily svoji práci podpoře, rozvoji a propagaci sportu a tělovýchovy.

Jednotlivé nominace mohou zasílat občané i sportovní a tělovýchovné organizace na stanoveném tiskopise, který je možné si vyzvednout na podatelně radnice, nebo si jej zájemci mohou stáhnout z přiloženého dokumentu Metodika Rady města Nové Město na Moravě pro ocenění významných počinů a osobností v oblasti sportu a tělovýchovy.

Vyplněné tiskopisy návrhů na udělení ocenění budou přijímány na podatelně radnice města v Novém Městě na Moravě do 18. dubna 2018 do 17:00 hodin.

Bližší informace podá odbor ŠKSV MěÚ Nové Město na Moravě na tel č. 566 598 421

PhDr. Ž. Řádková

tajemnice komise

Soubory ke stažení