Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, ochrany přírody a krajiny, volného času a malých spolků v oblasti sportu na rok 2019

Žofie Řádková  Sdílet článek na nebo

Rada města na své schůzi dne 11.6.2018 vyhlásila dotační programy a výzvy města na rok 2019. Mimo jiné i Výzvu na podporu aktivit neziskových právnických …

Rada města na své schůzi dne 11.6.2018 vyhlásila dotační programy a výzvy města na rok 2019.

Mimo jiné i Výzvu na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, ochrany přírody a krajiny, volného času a malých spolků v oblasti sportu na rok 2019.

Vyplněné žádosti o poskytnutí neinvestičních dotací budou přijímány na předepsaném tiskopise včetně povinných příloh na podatelně radnice města v termínu od 30.7. do 10.9.2018.

Podrobnosti k výzvě naleznete v přílohách.

Bližší informace k programům a výzvám podá odbor ŠKSV MěÚ Nové Město na tel. čísle 566 598 421.

 

Soubory ke stažení