Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, volného času, ochrany přírody a krajiny a malých spolků v oblasti sportu

Žofie Řádková  Sdílet článek na nebo

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 19.6.2017 vyhlásilo pro příjemce dotací Výzvu na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 19.6.2017 vyhlásilo pro příjemce dotací Výzvu na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, volného času, ochrany přírody a krajiny a malých spolků v oblasti sportu.

Žádosti včetně povinných příloh budou přijímány na podatelnu města prostřednictvím datové schránky města nebo v písemné podobě v termínu  1.8. – 11.9.2017.

Blíže viz příloha.

Další informace poskytne odbor ŠKSV MěÚ Nové Město na Moravě. Kontakt –  čt. : 566 598 421.

Soubory ke stažení