Informace vodoprávního úřadu MěÚ Nové Město na Moravě

Lenka Jamborová  Sdílet článek na nebo

Vzhledem k aktuálnímu počasí, stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci žádáme občany města Nové Město na Moravě a obcí ve správním obvodu Obce s …

Informace vodoprávního úřadu MěÚ Nové Město na Moravě

Vzhledem k aktuálnímu počasí, stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci žádáme občany města Nové Město na Moravě a obcí ve správním obvodu Obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě, aby důsledně šetřili vodou (odebíranou z potoků, řek, vodních nádrží, ze studen, jiných zdrojů podzemních vod a vodovodů pro veřejnou potřebu).

  • Je třeba omezit nebo zcela vyloučit napouštění bazénů, mytí vozidel a kropení zpevněných ploch, zásadně omezit zalévání zelených ploch a sportovišť, omezit zalévání zahrad.
  • Pitnou vodu využívat pouze k pitným a nezbytným hygienickým účelům.

Upozorňujeme občany, že odběr podzemních vod ze studen a jiných vodních zdrojů, stejně jako odběr a jiné využívání povrchových vod z potoků, řek a vodních nádrží pomocí technického zařízení, je možný pouze na základě platného povolení vodoprávního úřadu.

Odběry a jiné využití povrchových a podzemních vod budou kontrolovány. Není vyloučeno, že budou muset být zákonným způsobem omezeny nebo zakázány.

Případné nepovolené odběry povrchových nebo podzemních vod budou přísně stíhány a pokutovány.