Záměr na pronájem předzahrádek s venkovní terasou u bytů 1+kk č. 1515/1, 1515/2 a 1515/3 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě

Marcela Popelková  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t 1) Předzahrádku s venkovní terasou určenou k …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

1) Předzahrádku s venkovní terasou určenou k užívání společně s bytem 1+kk č. 1515/1 na ul. Žďárská v domě „KoDuS“ v Novém Městě na Moravě na pozemku parcelní číslo 1686/6 v k. ú. Nové Město na Moravě o výměře 29 m2, a to stávajícímu nájemci bytu č. 1515/1 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě za nájemné 150,00 Kč/měsíc.

2) Předzahrádku s venkovní terasou určenou k užívání společně s bytem 1+kk č. 1515/2 na ul. Žďárská v domě „KoDuS“ v Novém Městě na Moravě na pozemku parcelní číslo 1696/2 v k. ú. Nové Město na Moravě o výměře 29 m2, a to stávajícímu nájemci bytu č. 1515/2 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě za nájemné 150,00 Kč/měsíc.

3) Předzahrádku s venkovní terasou určenou k užívání společně s bytem 1+kk č. 1515/3 na ul. Žďárská v domě „KoDuS“v Novém Městě na Moravě na pozemku parcelní číslo 1696/4 v k. ú. Nové Město na Moravě o výměře 30 m2, a to stávajícímu nájemci bytu č. 1515/3 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě za nájemné 150,00 Kč/měsíc.

Se stávajícími nájemci bytů 1+kk č. 1515/1, č. 1515/2 a č. 1515/3 na ul. Žďárská v domě „KoDuS“ v Novém Městě na Moravě bude uzavřena Smlouva o nájmu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou dva roky s možností obnovy tj. v souladu se Smlouvou o nájmu bytu. V případě, že dojde k ukončení Smlouvy o nájmu bytu, bude současně ukončena i Smlouva o nájmu pozemku (předzahrádky).

Tento záměr bude zveřejněn na úřední i elektronické desce MěÚ po dobu 15dnů.

Bližší informace ke zveřejněnému záměru budou poskytnuty na Městském úřadě v Novém Městě na Moravě, odbor správy majektu města, 3.NP, Marcela Popelková, referentka odboru SMM, tel. 566 598 363, e-mail: marcela.popelkova@meu.nmnm.cz

Stanislav Marek v.r.

místostarosta

Soubory ke stažení