Městský úřad

Zastavěné území na k. ú. České Milovy – vymezené samostatným postupem

/ Josef Cacek

Zastavěné území na k. ú. České Milovy je vymezeno samostatným postupem podle § 58 – § 60 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a …

Zastavěné území na k. ú. České Milovy je vymezeno samostatným postupem podle § 58 – § 60 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Zastavěné území je vymezeno ke dni 27.02.2014.

Opatření obecné povahy k vymezení zastavěného území na k. ú. České Milovy vydalo Zastupitelstvo obce Křižánky dne 17.03.2014.

Opatření obecné povahy k vymezení zastavěného území na k. ú. České Milovy nabylo účinnosti dne 19.04.2014.

Toto vymezení zastavěného území na k. ú. České Milovy pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti nového územního plánu vydaného pro obec Křižánky nebo novým vymezením zastavěného území na k. ú. České Milovy.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE