Městský úřad

Závěrečná zpráva vyúčtování poskytnuté dotace

/ Žofie Řádková

V návaznosti na poskytnutí dotací z dotačních programů města na rok 2016 si dovolujeme upozornit všechny příjemce dotací, že je třeba poskytnutou dotaci vyúčtovat nejpozději v termínu …

V návaznosti na poskytnutí dotací z dotačních programů města na rok 2016 si dovolujeme upozornit všechny příjemce dotací, že je třeba poskytnutou dotaci vyúčtovat nejpozději v termínu do 31.01.2017 a to tak, že bude předložena na podatelnu radnice města Nového Města na Moravě:

1) Zpráva o realizaci dotované aktivity včetně fotodokumentace (tiskopis je v příloze)

2) Kopie platných účetních dokladů včetně výpisu z účtu případně jiných platných dokladů dokládajících úhradu částky, a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE