Životní podmínky 2018 – výběrové šetření v domácnostech

Rita Skalníková  Sdílet článek na nebo

V době od 3. února do 27. května 2018 proběhne v České republice prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod …

V době od 3. února do 27. května 2018 proběhne v České republice prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2018“. Cílem je dlouhodobé srovnání údajů o sociální a ekonomické situaci obyvatel 34 evropských zemí.  Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště a byly vybrány na základě náhodného výběru provedeného počítačem. Terénní pracovníci zapojení do uvedeného šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které společně s občanským průkazem opravňují k provedení šetření.

Případné dotazy občanů zapojených do uvedeného šetření a oslovených zaměstnanci statistického úřadu zodpoví Bc. Jana Daněčková, pověřená řízením šetření Životní podmínky 2018, mobil 731 622 004, e-mail jana.daneckova@czso.cz.