Změna č. I Územního plánu Bobrová – návrh pro veřejné projednání

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Změna č. I Územního plánu Bobrová – návrh pro veřejné projednání Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Změny …

Změna č. I Územního plánu Bobrová – návrh pro veřejné projednání

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Změny č. I Územního plánu Bobrová (ve zkráceném postupu pořizování změny územního plánu), příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, předkládá ve smyslu ust. § 55b a § 52 stavebního zákona Změnu č. I Územního plánu Bobrová – návrh pro veřejné projednání.

Změna č. I Územního plánu Bobrová – návrh pro veřejné projednání je k nahlédnutí do 14.03.2019 (včetně).

Soubory ke stažení