Městský úřad

Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám

/ Nové Město na Moravě

Projekt má za cíl vybudovat bezpečné prostředí pro běh agendového informačního systému města umožňující monitorování a ochranu proti kybernetickým hrozbám, aby odpovídalo nárokům na provoz …

Projekt má za cíl vybudovat bezpečné prostředí pro běh agendového informačního systému města umožňující monitorování a ochranu proti kybernetickým hrozbám, aby odpovídalo nárokům na provoz digitálních služeb v souladu se Zákonem o kybernetické bezpečnosti.

Dodávkou a implementací technologií budou realizována 4 technická opatření zajištění bezpečnosti dat a provozovaných systémů v rámci sítě města:
• Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí
• Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí
• Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací
• Aplikační bezpečnost.
Výsledkem projektu bude datové centrum města Nového Města na Moravě schopné odolávat moderním kybernetickým hrozbám poskytující digitální služby městu.
Projekt bude realizován do srpna 2024.
Celkové předpokládané výdaje: 24 318 026,96 Kč
Z toho spolufinancování z EU a státního rozpočtu: 20 670 322,92 Kč
Z toho financování z vlastních zdrojů města: 3 647 704,04 Kč

Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_004/0000128

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE