Městský úřad

Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900, DIČ CZ00294900 telefon: 566 598 300, fax: 566 598 305, e-mail: posta@nmnm.cz, datová schránka: y67bvir

KONTAKTY DLE AGEND S OBSAZENOSTÍ

Bartošová Jana, Ing.
Matrika, CzechPoint
Odbor školství, kultury a sociálních věcí | kancelář č. 1.106
t: +420 566 598 428 | m: +420 770 162 569 | @ jana.bartosova@meu.nmnm.cz 
Buřvalová Marie
Sekretariát stavebního odboru, podatelna
Kancelář vedoucího úřadu | kancelář č. 1.101
t: +420 566 598 405 | @ marie.burvalova@meu.nmnm.cz 
Coufalová Drahomíra
Státní správa a samospráva ve školství
Odbor školství, kultury a sociálních věcí | kancelář č. 1.501
t: +420 566 598 422 | @ drahomira.coufalova@meu.nmnm.cz 
Doležalová Bronislava
Živnostenský úřad, Czech Point
Oddělení právní a obecního živnostenského úřadu | kancelář č. 1.210
t: +420 566 598 322 | @ bronislava.dolezalova@meu.nmnm.cz 
Dostál Bohumil, Ing.
Státní správa lesů, myslivosti a zemědělství
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.311
t: +420 566 598 407 | m: +420 727 942 357 | @ bohumil.dostal@meu.nmnm.cz 
Dufek Petr, Ing.
Registr vozidel a řidičů, zkušební komisař
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 1.201
t: +420 566 598 371 | @ petr.dufek@meu.nmnm.cz 
Dvořáková Martina
Pokladna, místní poplatky
Odbor finanční | kancelář č. 1.209
t: +420 566 598 336 | @ martina.dvorakova@meu.nmnm.cz 
Dvořáková Petra
Živnostenský úřad, Czech Point
Oddělení právní a obecního živnostenského úřadu | kancelář č. 1.210
t: +420 566 598 324 | @ petra.dvorakova@meu.nmnm.cz 
Fialová Eva
Mzdová a personální agenda
Kancelář vedoucího úřadu | kancelář č. 1.404
t: +420 566 598 313 | @ eva.fialova@meu.nmnm.cz 
Fila Radek, Ing.
Vedoucí odboru, nebytové prostory
Odbor správy majetku města | kancelář č. 1.303
t: +420 566 598 360 | m: +420 723 190 997 | @ radek.fila@meu.nmnm.cz 
Filová Lucie, Bc.
Rozpočet města
Odbor finanční | kancelář č. 1.310
t: +420 566 598 338 | @ lucie.filova@meu.nmnm.cz 
Gregor Petr
Registr vozidel a řidičů
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 1.202
t: +420 566 598 372 | @ petr.gregor@meu.nmnm.cz 
Grepl Martin
Silniční správní úřad
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 1.211
t: +420 566 598 375 | @ martin.grepl@meu.nmnm.cz 
Grepl Zbyněk
vedoucí oddělení
Oddělení informatiky | kancelář č. 1.205
t: +420 566 598 390 | m: +420 602 553 996 | @ zbynek.grepl@meu.nmnm.cz 
Haller Zdenek
Místní komunikace, veř. rozhlas, kamenolom
Odbor správy majetku města | kancelář č. 1.211
t: +420 566 598 364 | m: +420 770 156 391 | @ zdenek.haller@meu.nmnm.cz 
Hanych Petr, Mgr.
tajemník městského úřadu
tajemník | kancelář č. 1.405
t: +420 566 598 310 | m: +420 602 561 560 | @ petr.hanych@meu.nmnm.cz 
Havelka Martin
správa software a hardware
Oddělení informatiky | kancelář č. 1.207
t: +420 566 598 391 | m: +420 602 543 333 | @ martin.havelka@meu.nmnm.cz 
Hemza Miloš
Investice, opravy
Odbor investic | kancelář č. 1.302
t: +420 566 598 352 | m: +420 606 725 513 | @ milos.hemza@meu.nmnm.cz 
Hofírková Eliška, Mgr.
Vodoprávní úřad - stát. správa vod. hospodářství
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.102
t: +420 566 598 408 | m: +420 702 186 463 | @ eliska.hofirkova@meu.nmnm.cz 
Holovičová Gabriela
Sekretariát vedení úřadu
Kancelář vedoucího úřadu | kancelář č. 1.404
t: +420 566 598 311 | m: +420 720 060 844 | @ gabriela.holovicova@meu.nmnm.cz 
Homolková Jaroslava, Mgr.
Vedoucí oddělení, právní předpisy města, volby
Oddělení právní a obecního živnostenského úřadu | kancelář č. 1.307
t: +420 566 598 320 | m: +420 727 984 197 | @ jaroslava.homolkova@meu.nmnm.cz 
Hradil Jiří
Velitel MP
Městská policie Nové Město na Moravě | kancelář č. 4.201
t: +420 566 598 441 | m: +420 776 612 033 | @ jiri.hradil@meu.nmnm.cz 
Hrdina Michal
Správa software a hardware
Oddělení informatiky | kancelář č. 1.207
t: +420 566 598 392 | m: +420 771 235 925 | @ michal.hrdina@meu.nmnm.cz 
Chalupová Renata, DiS
byty, nebyty
Odbor správy majetku města | kancelář č. 1.304
t: +420 566 598 363 | m: +420 776 731 678 | @ renata.chalupova@meu.nmnm.cz 
Chmelařová Eva, Mgr.
CzechPoint, podatelna, informace
Kancelář vedoucího úřadu | kancelář č. 1.101
t: +420 566 598 300 | @ eva.chmelarova@meu.nmnm.cz 
Jamborová Lenka, Ing.
vedoucí odboru a stavebního úřadu
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.104
t: +420 566 598 400 | m: +420 724 775 893 | @ lenka.jamborova@meu.nmnm.cz 
Janovská Zuzana, Ing.
Investice, vodní hospodářství
Odbor investic | kancelář č. 1.302
t: +420 566 598 354 | m: +420 770 172 138 | @ zuzana.janovska@meu.nmnm.cz 
Jun Robert
Strážník
Městská policie Nové Město na Moravě | kancelář č. 4.202
t: +420 566 598 440 | m: +420 602 555 156 | @ robert.jun@meu.nmnm.cz 
Kempová Jiřina, Ing.
St.správa ochrany přírody, krajiny a ovzduší, ZPF
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.102
t: +420 566 598 411 | @ jirina.kempova@meu.nmnm.cz 
Klapačová Lenka, Mgr.
Vedoucí odboru, příspěvkové organizace
Odbor školství, kultury a sociálních věcí | kancelář č. 1.502
t: +420 566 598 420 | m: +420 775 117 643 | @ lenka.klapacova@meu.nmnm.cz 
Klímová Martina, Mgr.
Stavební úřad
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.102
t: +420 566 598 401 | @ martina.klimova@meu.nmnm.cz 
Klímová Radka
Vodoprávní úřad - stát. správa vod. hospodářství
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.102
t: +420 566 598 409 | m: +420 702 186 463 | @ radka.klimova@meu.nmnm.cz 
Komárová Simona
Evidence obyvatel, občan. průkazy, cest. doklady
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 1.204
t: +420 566 598 376 | @ simona.komarova@meu.nmnm.cz 
Kos Petr
Krizové řízení, stát. správa odpad. hospodářství
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.311
t: +420 566 598 410 | m: +420 728 187 296 | @ petr.kos@meu.nmnm.cz 
Kosek Ivan
Strážník
Městská policie Nové Město na Moravě | kancelář č. 4.202
t: +420 566 598 440 | m: +420 602 555 156 | @ ivan.kosek@meu.nmnm.cz 
Košík Jan
Strážník
Městská policie Nové Město na Moravě | kancelář č. 4.202
t: +420 566 598 440 | m: +420 602 555 156 | @ jan.kosik@meu.nmnm.cz 
Kotovicová Lenka
Pokladna, místní poplatky
Odbor finanční | kancelář č. 1.209
t: +420 566 598 337 | @ lenka.kotovicova@meu.nmnm.cz 
Koudelová Zuzana, Mgr.
právník města
Odbor správy majetku města | kancelář č. 1.301
t: +420 566 598 361 | m: +420 724 984 858 | @ zuzana.koudelova@meu.nmnm.cz 
Krejčí Daniela, Mgr.
Vedoucí odboru
Odbor investic | kancelář č. 1.305
t: +420 566 598 350 | m: +420 724 861 467 | @ daniela.krejci@meu.nmnm.cz 
Krejčí Helena, Bc.
pokladna, místní poplatky
Odbor finanční | kancelář č. 1.209
t: +420 566 598 335 | @ helena.krejci@meu.nmnm.cz 
Kubaláková Vendula, Bc.
Přestupkové řízení
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 2.101
t: +420 566 598 380 | @ vendula.kubalakova@meu.nmnm.cz 
Kubík Lubomir, Ing.
Investice, opravy
Odbor investic | kancelář č. 1.302
t: +420 566 598 351 | m: +420 602 387 608 | @ lubomir.kubik@meu.nmnm.cz 
Kučerová Alena
Účetnictví města
Odbor finanční | kancelář č. 1.309
t: +420 566 598 331 | @ alena.kucerova@meu.nmnm.cz 
Lancová Zuzana, Mgr.
Přestupkové řízení
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 2.101
t: +420 566 598 379 | @ zuzana.lancova@meu.nmnm.cz 
Lempera Jaroslav, Bc.
místostarosta města
Místostarosta města | kancelář č. 1.401
t: +420 566 598 303 | m: +420 737 206 049 | @ jaroslav.lempera@nmnm.cz 
Marek Stanislav
místostarosta města
Místostarosta města | kancelář č. 1.403
t: +420 566 598 302 | m: +420 602 460 796 | @ mistostarosta@nmnm.cz 
Mrkvičková Jana, Bc.
Státní památková péče
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.102
t: +420 566 598 406 | m: +420 770 162 653 | @ jana.mrkvickova@meu.nmnm.cz 
Nejedlá Linda, Bc.
Územní plánování
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.105
t: +420 566 598 412 | @ linda.nejedla@meu.nmnm.cz 
Nevrklová Jana
Cestovní doklady, občanské průkazy, evidence obyv.
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 1.203
t: +420 566 598 377 | @ jana.nevrklova@meu.nmnm.cz 
Nováková Oľga, Ing.
Stavební úřad
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.102
t: +420 566 598 402 | @ olga.novakova@meu.nmnm.cz 
Novotná Miroslava, Mgr.
Fakturace a účetnictví města
Odbor finanční | kancelář č. 1.309
t: +420 566 598 333 | @ miroslava.novotna@meu.nmnm.cz 
Novotná Věra, Mgr.
Sociální péče, pomoci osobám v krizi, soc. kurátor
Odbor školství, kultury a sociálních věcí | kancelář č. 1.308
t: +420 566 598 425 | m: +420 601 339 787 | @ vera.novotna@meu.nmnm.cz 
Novotný Ladislav
Strážník
Městská policie Nové Město na Moravě | kancelář č. 4.204
t: +420 566 598 440 | @ ladislav.novotny@meu.nmnm.cz 
Ošmerová Soňa, Ing.
Dotace města
Odbor investic | kancelář č. 1.304
t: +420 566 598 353 | m: +420 725 430 058 | @ sona.osmerova@meu.nmnm.cz 
Pazour Petr, Bc.
vedoucí odboru, registr vozidel, zkušební komisař
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 1.201
t: +420 566 598 370 | m: +420 724 775 892 | @ petr.pazour@meu.nmnm.cz 
Pejchalová Irena
Podatelna, informace
Kancelář vedoucího úřadu | kancelář č. 1.101
t: +420 566 598 314 | @ irena.pejchalova@meu.nmnm.cz 
Procházková Zdeňka
Strážník
Městská policie Nové Město na Moravě | kancelář č.
t: | m: +420 602 555 156 | @ zdenka.prochazkova@meu.nmnm.cz 
Ptáček Petr
veřejné osvětlení, veřejné prospěšné práce, lavičky, odp.koše
Odbor správy majetku města | kancelář č. 1.301
t: +420 566 598 367 | m: +420 724 775 894 | @ petr.ptacek@meu.nmnm.cz 
Sekerešová Veronika, Bc.
Přestupkové řízení
Oddělení právní a obecního živnostenského úřadu | kancelář č. 1.307
t: +420 566 598 321 | @ veronika.sekeresova@meu.nmnm.cz 
Sklenářová Dana, Mgr.
územní plánování
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.105
t: +420 566 598 404 | m: +420 770 162 802 | @ dana.sklenarova@meu.nmnm.cz 
Slámová Martina, Ing.
Vedoucí odboru, rozpočet
Odbor finanční | kancelář č. 1.310
t: +420 566 598 330 | m: +420 606 033 270 | @ martina.slamova@meu.nmnm.cz 
Slámová Miluše
Účetnictví města
Odbor finanční | kancelář č. 1.309
t: +420 566 598 332 | @ miluse.slamova@meu.nmnm.cz 
Slánská Jaroslava, Ing.
Investice, opravy
Odbor investic | kancelář č. 1.305
t: +420 566 598 355 | @ jaroslava.slanska@meu.nmnm.cz 
Smetana Luboš, Bc.
Registr vozidel a řidičů
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 1.202
t: +420 566 598 373 | @ lubos.smetana@meu.nmnm.cz 
Staňková Renata
Občan. průkazy, evidence obyvatel, cestov. doklady
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 1.204
t: +420 566 598 378 | @ renata.stankova@meu.nmnm.cz 
Staňková Romana, Mgr.
Soc. práv. ochran. dětí a kurátor pro děti, mládež
Odbor školství, kultury a sociálních věcí | kancelář č. 1.308
t: +420 566 598 424 | m: +420 702 092 247 | @ romana.stankova@meu.nmnm.cz 
Stará Lenka
Sekretariát vedení úřadu
Kancelář vedoucího úřadu | kancelář č. 1.404
t: +420 566 598 312 | m: +420 724 775 891 | @ lenka.stara@meu.nmnm.cz 
Stárková Andrea
Sociálně právní ochrany dětí a náhrad. rodin. péče
Odbor školství, kultury a sociálních věcí | kancelář č. 1.308A
t: +420 566 598 423 | m: +420 702 092 247 | @ andrea.starkova@meu.nmnm.cz 
Svoboda Tomáš
Strážník
Městská policie Nové Město na Moravě | kancelář č. 4.202
t: +420 566 598 440 | @ tomas.svoboda@meu.nmnm.cz 
Svobodová Petra
Strážník
Městská policie Nové Město na Moravě | kancelář č. 4.202
t: +420 566 598 440 | @ petra.svobodova@meu.nmnm.cz 
Sykáčková Barbora, Ing. ar
Stavební úřad
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.102
t: +420 566 598 403 | @ barbora.sykackova@meu.nmnm.cz 
Šimková Karolína, Ing.
Správa zeleně, dětská hřiště, sportoviště
Odbor správy majetku města | kancelář č. 1.304
t: +420 566 598 366 | m: +420 778 765 306 | @ karolina.simkova@meu.nmnm.cz 
Šmarda Michal
starosta města
Starosta města | kancelář č. 1.402
t: +420 566 598 301 | m: +420 702 126 499 | @ starosta@nmnm.cz 
Šoustarová Radka
Správa software a hardware
Oddělení informatiky | kancelář č. 1.207
t: +420 566 598 393 | m: +420 602 743 935 | @ radka.soustarova@meu.nmnm.cz 
Šrámková Markéta
Pokladna, místní poplatky
Odbor finanční | kancelář č. 1.209
t: +420 566 598 335 | @ marketa.sramkova@meu.nmnm.cz 
Tomancová Ludmila, Bc.
Sociálně právní ochrana dětí
Odbor školství, kultury a sociálních věcí | kancelář č. 1.308A
t: +420 566 598 426 | m: +420 702 092 247 | @ ludmila.tomancova@meu.nmnm.cz 
Urbanec Luboš
Strážník
Městská policie Nové Město na Moravě | kancelář č. 4.202
t: +420 56 659 844 | m: +420 602 555 156 | @ lubos.urbanec@meu.nmnm.cz 
Vinklerová Taťána, Ing.
Pozemky města
Odbor správy majetku města | kancelář č. 1.301
t: +420 566 598 365 | @ tatana.vinklerova@meu.nmnm.cz 
Zemanová Ludmila, Bc.
Matrika, CzechPoint
Odbor školství, kultury a sociálních věcí | kancelář č. 1.106
t: +420 566 598 429 | m: +420 770 162 569 | @ ludmila.zemanova@meu.nmnm.cz 
Zmeková Alena
Přestupkové řízení
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 2.101
t: +420 566 598 381 | @ alena.zmekova@meu.nmnm.cz 
Žáková Gabriela
Přestupkové řízení
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 2.101
t: +420 566 598 374 | @ gabriela.zakova@meu.nmnm.cz 

 

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kariéra

Chcete pracovat pro Nové Město na Moravě nebo jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Seznamte se s volnými pozicemi nebo doporučte místo svým známým? Město nabízí nabízí širokou škálu zajímavých příležitostí. Naši zaměstnanci mají možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE