Městský úřad

RubrikaPrávní předpisy města

Obecně závazné vyhlášky a nařízení tvoří výsledek normotvorné pravomoci, k níž je obec primárně zmocněna Ústavou a tato pravomoc je pak blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Územní působnost těchto právních předpisů se vztahuje pouze na administrativní teritorium obce, která daný předpis vydala, tzn., že zavazuje všechny občany nacházející se na území města bez ohledu na jejich trvalé bydliště.

Obecně závazná vyhláška je právní předpis vydávaný obcí k plnění úkolů obce a k zabezpečování místních záležitostí v samostatné působnosti. Samotné vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva.

Nařízení obce pak představují právní předpis vydávaný obcí na základě zmocnění v konkrétním zákoně ve věcech patřících do přenesené působnosti. Oprávnění k vydávání nařízení je zákonem o obcích sveřeno radě, není-li však zřízena vydává nařízení zastupitelstvo obce.

Městský úřadPrávní předpisy města

Nařízení Města Nového města na Moravě č. 3/2022, kterým se vydává Tržní řád

Číst dále
Městský úřadPrávní předpisy města

Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Číst dále
Městský úřadPrávní předpisy města

Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu

Číst dále
Městský úřadPrávní předpisy města

Nařízení města Nové Město na Moravě č. 1/2021 – Tržní řád

Číst dále
Městský úřadPrávní předpisy města

Nařízení města Nové Město na Moravě č. 2/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace, nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za cenu sjednanou.

Číst dále
Městský úřadPrávní předpisy města

Vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE