Městský úřad

RubrikaPrávní předpisy města

     Obecně závazné vyhlášky a nařízení tvoří výsledek normotvorné pravomoci, k níž je obec primárně zmocněna Ústavou a tato pravomoc je pak blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Územní působnost těchto právních předpisů se vztahuje pouze na administrativní teritorium obce, která daný předpis vydala, tzn., že zavazuje všechny občany nacházející se na území města bez ohledu na jejich trvalé bydliště.

     Obecně závazná vyhláška je právní předpis vydávaný obcí k plnění úkolů obce a k zabezpečování místních záležitostí v samostatné působnosti. Samotné vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva.

     Nařízení obce pak představují právní předpis vydávaný obcí na základě zmocnění v konkrétním zákoně ve věcech patřících do přenesené působnosti. Oprávnění k vydávání nařízení je zákonem o obcích svěřeno radě, není-li však zřízena vydává nařízení zastupitelstvo obce.

     Na základě zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „zákon o Sbírce právních předpisů ÚSC“), jsou územní samosprávné celky (obce a kraje) a některé správní úřady povinny od 1. ledna 2022 vyhlašovat své právní předpisy (obecně závazné vyhlášky a nařízení) ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů ÚSC“). Právní předpisy města od 1.1.2022 tedy primárně naleznete zde: https://sbirkapp.gov.cz/

28. únor 2024

Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Nové Město na Moravě

V příloze naleznete Obecně závaznou vyhlášku města Nové Město na Moravě o...

Číst dále
18. prosinec 2023

Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platná od 1.1.2024

V příloze naleznete Obecně závaznou vyhlášku města Nové Město na Moravě o...

Číst dále
18. prosinec 2023

Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě o místním poplatku z pobytu platná od 1.1.2024

V příloze naleznete Obecně závaznou vyhlášku města Nové Město na Moravě o...

Číst dále
14. prosinec 2023

Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná od 1.1.2024

Číst dále
23. červen 2022

Nařízení Města Nového města na Moravě č. 3/2022, kterým se vydává Tržní řád

V příloze naleznete Nařízení města Nové Město na Moravě č. 3/2022, kterým...

Číst dále
3. leden 2022

Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

V příloze naleznete Obecně závaznou vyhlášku města Nové Město na Moravě č.3/2021,...

Číst dále
14. září 2021

Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu

V příloze naleznete Obecně závaznou vyhlášku města Nové Město na Moravě č....

Číst dále
16. červenec 2021

Nařízení města Nové Město na Moravě č. 1/2021 – Tržní řád

V příloze naleznete Nařízení města Nové Město na Moravě č. 1/2021, kterým...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kariéra

Chcete pracovat pro Nové Město na Moravě nebo jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Seznamte se s volnými pozicemi nebo doporučte místo svým známým? Město nabízí nabízí širokou škálu zajímavých příležitostí. Naši zaměstnanci mají možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE