Fond Vysočiny – Grantový program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2018

Soňa Ošmerová  Sdílet článek na nebo

Dne 15.5.2018 byl vyhlášen grantový program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2018 Příjem žádostí od 18. 6. 2018 do 18. 7. 2018 Příjemci dotace: Podnikatelské subjekty do 50 …

Dne 15.5.2018 byl vyhlášen grantový program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2018

Příjem žádostí od 18. 6. 2018 do 18. 7. 2018

Příjemci dotace: Podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců

Dotace 30 až 150 tis. Kč

Spolufinancování (podíl žadatele): 60 %

http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni

Soubory ke stažení