Městský úřad

MS Biatlon – dopravní omezení

/ Martin Grepl

Z důvodu konání sportovní akce nastanou omezení v dopravě: úplné a částečné uzavírky silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací …

MS Biatlon – dopravní omezení

Z důvodu konání sportovní akce nastanou omezení v dopravě:

  • úplné a částečné uzavírky silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v ORP Nové Město na Moravě
  • objížďky po objízdných trasách do 3,5t a nad 3,5t.

ve dnech : 7.2. – 18.2.2024

– úplné uzavírky komunikací

– ul. Sportovní, ul. Žďárská Parcela č. 2961/1, ul. Žďárská – parkoviště (u Policie ČR ), ul. Vlachovická – parcela č. 3017/2, ostatní plocha – manipulační plocha parkoviště (MEDIN), ul. Lesní, Žďárská, ul. Purkyňova, Pavlovova, Mendlova, ul. Blažíčkova Němcova, Podlouckého, Jamborova a Německého,

– úplné uzavírky komunikací ve dnech : 7., 9., 10., 13. – 15.2. 2024, platnost od 12:00 do 22:00 hod. víkendy: 11., 17. – 18. 2. 2024 platnost od 9:00 do 22:00 hod :

– III/35314 Vlachovická v úseku 1,262 – 5,290 km dle provozního staničení silničního pasportu

– III/35315 Jiříkovická v úseku 2,010–3,700km (úsek Jiříkovice-Nové Město n.pM.– zjednosměrněno – III/35315 Jiříkovická v úseku 0,390 – 1,250 km (úsek Radňovice-Jiříkovice) – zjednosměrněno pouze v případě nepříznivých podmínek,

– částečné uzavírky komunikací

– III/35415 Nezvalova zjednosměrnění ve směru od silnice Maršovská II/354 k silnici II/360 Soškova)

– III/35418 v úseku 0,000 – 1,495 km dle provozního staničení silničního pasportu zjednosměrnění ve směru od silnice I/19 k obci Slavkovice

II/35417 v úseku 0,250 – 1,910 km dle provozního staničení silničního pasportu zjednosměrnění ve směru od obce Slavkovice na obec Petrovice.

– účelové komunikace na parc. č. 524/6, 524/5, 524/4, 524/1, 524/3, 524/2 v k.ú. Slavkovice; 340/4, 340/2, 340/1, 340/3, 355/2, 355/1 v k.ú. Radňovice zjednosměrnění ve směru od obce Slavkovice na obec Radňovice – místní komunikace Tyršova – před KD podélné parkování pro parkování vozidel pro akreditace

Objízdné trasy pro vozidla do 3,5 t :

objízdná trasa úplné uzavírky sil. III/35314 – popis: Nové Město na Moravě – I/19 – II/354 – Maršovice – Rokytno – Sněžné – II/353 – Krátká – Kadov – Fryšava pod Žákovou Horou – Tři Studně – III/35314 – Vlachovice                Délka objízdné trasy: cca 26 km

objízdná trasa částečné uzavírky sil. III/35315 – popis: Nové Město na Moravě – II/354 – Petrovice – Řečice – Hlinné – III/35421 – Jámy – III/35421 – I/19 – Radňovice

                                                  Délka objízdné trasy: cca 18 km

objízdná trasa částečné uzavírky sil. III/35418 a III/35417 – popis: Nové Město na Moravě – II/354 – Petrovice – Hlinné – III/35421 – Jámy – III/35421 – I/19 – Radňovice

                                                Délka objízdné trasy: cca 18 km

objízdná trasa částečné uzavírky účelové komunikace na parc. č. 524/6, 524/5, 524/4, 524/1, 524/3, 524/2 v k.ú. Slavkovice; 340/4, 340/2, 340/1, 340/3, 355/2, 355/1 v k.ú. Radňovice – popis: Radňovice – III/35418 – účelové komunikace                                         Délka objízdné trasy: cca 2,7 km

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny:

Nové Město na Moravě – Nová Ves u Nového Města na Moravě – Radešínská Svratka – Bobrová po silnici II/360 – Radešín Bohdalec Ostrov nad Oslavou po silnici II/388 – Sazomín – Vatín – Žďár nad Sázavou po silnici I/37 – Radňovice I/19                             Délka objízdné trasy: cca 36 km

Úplné znění opatření a obrazové znázornění naleznete v přílohách.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kariéra

Chcete pracovat pro Nové Město na Moravě nebo jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Seznamte se s volnými pozicemi nebo doporučte místo svým známým? Město nabízí nabízí širokou škálu zajímavých příležitostí. Naši zaměstnanci mají možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE