Městský úřad

Návrh Opatření obecné povahy o vymezení zastavěného území obce Dlouhé

/ Sylva Urbancová

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako orgán územního plánování (dále jen „pořizovatel“), příslušný podle § 6 odst. 1 písm. …

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako orgán územního plánování (dále jen „pořizovatel“), příslušný podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořizuje na základě žádosti obce Dlouhé vymezení zastavěného území obce Dlouhé.

Pořizovatel vyhotovil návrh vymezení zastavěného území obce Dlouhé v souladu s § 58 stavebního zákona.

V současnosti vede pořizovatel o návrhu vymezení zastavěného území projednaného s dotčenými orgány řízení o jeho vydání. Námitky mohou podat pouze vlastníci pozemků uvedených v § 58 odst. 2 stavebního zákona a vlastníci sousedních pozemků ve lhůtě do 17.5.2022 (včetně).

Návrh Opatření obecné povahy o vymezení zastavěného území obce Dlouhé je zveřejněn a vystaven v papírové podobě rovněž na Obecním úřadu Dlouhé a na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru SŽP, přízemí – kancelář č. 1.105.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE