Městský úřad

Návrh Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Zubří za období 2017 – 2023

/ Dana Sklenářová

Návrh Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Zubří za období 2017 – 2023 Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, …

Návrh Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Zubří za období 2017 – 2023
Návrh Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Zubří za období 2017 – 2023

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje zahájení projednání návrhu Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Zubří za období 2017 – 2023, která obsahuje pokyny ke zpracování Změny č. 2 Územního plánu Zubří.

Návrh Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Zubří za období 2017 – 2023 je vystaven k veřejnému nahlédnutí do 22. 11. 2023.

Každý může ve lhůtě do 22. 11. 2023 včetně uplatnit u pořizovatele (Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě) písemné připomínky. 

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE