Městský úřad

Nová Ves u Nového Města na Moravě – Územní studie lokality RD (u II/360)

/ Josef Cacek

Nová Ves u Nového Města na Moravě – Územní studie lokality RD (u II/360) Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v …

Nová Ves u Nového Města na Moravě – Územní studie lokality RD (u II/360)

Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Hlavním cílem studie je stanovení optimálního plošného a prostorového uspořádání zástavby ve vztahu k nově navržené dopravní a technické infrastruktuře v řešeném území.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, na Obecním úřadu Nová Ves u Nového Města na Moravě, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách obce Nová Ves u Nového Města na Moravě (http://www.novavesnm.cz/ v rubrice „Územní plánování obce“ pod názvem“Územní studie lokality RD (u II/360)“.

Datum využití územní studie: 20.03.2014

Zadavatel:
Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě
Nová Ves u Nového Města na Moravě 104
592 31 Nové Město na Moravě

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Pavel Ondráček, STUDIO P, Žďár nad Sázavou
Ing. arch. Jan Psota, STUDIO P, Žďár nad Sázavou

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE