Nová Ves u Nového Města na Moravě – Územní studie Za Humny

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Nová Ves u Nového Města na Moravě – Územní studie Za Humny Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území a …

Nová Ves u Nového Města na Moravě – Územní studie Za Humny

Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území a také z důvodu vyhotovení podkladu pro pořízení změny územního plánu v části řešeného území. Hlavním cílem studie je stanovení optimálního plošného a prostorového uspořádání zástavby ve vztahu k nově navržené dopravní a technické infrastruktuře v řešeném území.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, na Obecním úřadu Nová Ves u Nového Města na Moravě, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách obce Nová Ves u Nového Města na Moravě (http://www.novavesnm.cz/ v rubrice „Územní plánování obce“ pod názvem“Územní studie lokality RD Za Humny“.

Datum využití územní studie: 31.08.2018

Zadavatel:
Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě
Nová Ves u Nového Města na Moravě 104
592 31 Nové Město na Moravě

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Pavel Ondráček, STUDIO P, Žďár nad Sázavou
Ing. arch. Jan Psota, STUDIO P, Žďár nad Sázavou

Soubory ke stažení