Městský úřad

Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu

/ Marcela Popelková

V případě uvolnění bytu je vypracován záměr města na pronájem bytu s parametry bytu a dalšími podmínkami, který je zveřejněn na úřední desce a na …

V případě uvolnění bytu je vypracován záměr města na pronájem bytu s parametry bytu a dalšími podmínkami, který je zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách města. Přihláška do každého jednotlivého výběrového řízení se podává na předepsaném tiskopise, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí směrnice č. 1/2020. Poučení pro uchazeče, kteří se hlásí do výběrového řízení, tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této směrnice. Město Nové Město na Moravě nevede žádný pořadník či seznam žádostí o přidělení bytů ve vlastnictví města, tzn. že na každý uvolněný byt je třeba podat novou přihlášku.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE