Městský úřad

RubrikaSpráva bytů

26. červenec 2018

Žádost o souhlas s výměnou bytů

VÝMĚNA BYTU Výměna bytů je možná pouze na základě dohody mezi nájemci...

Číst dále
26. červenec 2018

Žádost o vrácení kauce / jistoty

JISTOTA Pronajímatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku požadovat, aby...

Číst dále
26. červenec 2018

Žádost o vystavení souhlasu s přihlášením spolubydlících osob

Pronajímatel v souladu s ust. § 2272 odst. 2 občanského zákoníku požaduje, aby v nájemcově...

Číst dále
26. červenec 2018

Žádost o vystavení souhlasu s přihlášením osob k trvalému pobytu

Nájemci jsou oprávněni přihlásit se na základě smlouvy o nájmu bytu k trvalému pobytu. Jinou osobu,...

Číst dále
26. červenec 2018

Žádost o vystavení souhlasu s chovem zvířat v bytě ve vlastnictví města Nové Město na Moravě

Nájemci jsou oprávněni chovat zvířata v bytě pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele a...

Číst dále
26. červenec 2018

Žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytu nebo jeho části

PODNÁJEM BYTU Podnájem bytu řeší ustanovení § 2274 – § 2278 občanského...

Číst dále
26. červenec 2018

Oznámení o přechodu nájmu bytu

PŘECHOD NÁJMU BYTU K přechodu nájmu bytu dojde pouze po splnění podmínek stanovených...

Číst dále
26. červenec 2018

Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu

V případě uvolnění bytu je vypracován záměr města na pronájem bytu s...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE