Městský úřad

Žádost o vystavení souhlasu s přihlášením osob k trvalému pobytu

/ Marcela Popelková

Nájemci jsou oprávněni přihlásit se na základě smlouvy o nájmu bytu k trvalému pobytu. Jinou osobu, vyjma osoby blízké, jsou k trvalému pobytu oprávněni přihlásit pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. …

Nájemci jsou oprávněni přihlásit se na základě smlouvy o nájmu bytu k trvalému pobytu.

Jinou osobu, vyjma osoby blízké, jsou k trvalému pobytu oprávněni přihlásit pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. Porušení této povinnosti nájemců se považuje za hrubé porušení povinností nájemců podle ust. § 2288 odst. 1 písm. a), zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a pronajímatel má právo nájemní vztah ukončit písemnou výpovědí Porušení této povinnosti nájemců může být rovněž důvodem pro neprodloužení (neobnovení) smlouvy.

Žádost o vystavení souhlasu s přihlášením osob k trvalému pobytu se podává pověřenému správci bytu na formuláři, který tvoří přílohu č. 10 směrnice č. 1/2020  a je nedílnou součástí této směrnice.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE