Městský úřad

Žádost o vystavení souhlasu s přihlášením spolubydlících osob

/ Marcela Popelková

Pronajímatel v souladu s ust. § 2272 odst. 2 občanského zákoníku požaduje, aby v nájemcově domácnosti žil bez písemného souhlasu pronajímatele jen takový počet osob, který je přiměřený …

Pronajímatel v souladu s ust. § 2272 odst. 2 občanského zákoníku požaduje, aby v nájemcově domácnosti žil bez písemného souhlasu pronajímatele jen takový počet osob, který je přiměřený

velikosti bytu, tedy:

  • u bytů o velikosti do 32 m2 (včetně) maximálně 2 osoby

  • u bytů o velikosti od 32 m2 do 52 m2 (včetně) maximálně 4 osoby

  • u bytů v domě „KoDuS“ maximálně 2 osoby na jeden byt

  • u bytů o velikosti od 52 m2 a více maximálně 6 osob (toto ustanovení se nepoužije v případě kdy se nájemci bytu narodí další dítě).

Porušení této povinnosti ze strany se nájemců se považuje za hrubé porušení povinností nájemců podle ust. § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku a pronajímatel má právo nájemní vztah ukončit písemnou výpovědí. Porušení této povinnosti nájemců může být rovněž důvodem pro neprodloužení (neobnovení) smlouvy.

Žádost o vystavení souhlasu s přihlášením spolubydlících osob se podává pověřenému správci bytu na formuláři, který tvoří přílohu č. 9 směrnice č. 1/2020 a je nedílnou součástí této směrnice.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE