Městský úřad

Žádost o souhlas s výměnou bytů

/ Marcela Popelková

VÝMĚNA BYTU Výměna bytů je možná pouze na základě dohody mezi nájemci a pronajímatelem bytu na základě žádosti nájemců. Žádost o výměnu bytů tvoří přílohu …

VÝMĚNA BYTU

  1. Výměna bytů je možná pouze na základě dohody mezi nájemci a pronajímatelem bytu na základě žádosti nájemců. Žádost o výměnu bytů tvoří přílohu č. 7 směrnice č. 1/2020  a je nedílnou součástí směrnice.

  1. Město nepřistoupí k dohodě o výměně bytů v případě, kdy jedním z bytů dotčených výměnou je byt umístěný v domě „KoDuS“ nebo v 1. a 2. NP domu „DPS“ c č.p. 68 a druhým bytem dotčeným výměnou je byt umístěný mimo dům „KoDuS“. V rámci domu „KoDuS“ a 1. a 2. NP domu „DPS“ v č.p. 68 je výměna bytů možná.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE