Městský úřad

Žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytu nebo jeho části

/ Marcela Popelková

PODNÁJEM BYTU Podnájem bytu řeší ustanovení § 2274 – § 2278 občanského zákoníku. Pronajatý byt lze přenechat jiné osobě do podnájmu pouze s předchozím písemným souhlasem …

PODNÁJEM BYTU

Podnájem bytu řeší ustanovení § 2274 – § 2278 občanského zákoníku.

 1. Pronajatý byt lze přenechat jiné osobě do podnájmu pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele, a to v případě, že nájemce sám v bytě trvale nebydlí.

 1. Žadatel podá žádost o povolení podnájmu správci bytu na formuláři, který tvoří přílohu č. 6 směrnice č. 1/2020 a je nedílnou součástí této směrnice.

 1. Návrh smlouvy o podnájmu bytu musí mimo jiné obsahovat i dobu, na kterou bude podnájem sjednán a důvod proč nájemce byt přenechává do podnájmu. Podnájemní smlouva je platná pouze s písemným souhlasem pronajímatele a souhlas se vydává zásadně na dobu určitou, zpravidla na jeden rok, s možností prodloužení. Povolení podnájmu v bytě ve vlastnictví města nezakládá městu povinnost zajistit podnájemníkovi bydlení po ukončení podnájmu.

 1. Podnájem končí nejpozději s nájmem bytu.

 1. Porušení povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku (podnájem bez souhlasu pronajímatele) se považuje za porušení povinnosti nájemce podle § 2276 občanského zákoníku a je důvodem pro výpověď nájmu ze strany pronajímatele (§ 2288 občanského zákoníku).

 1. Pronajímatel v případě nájmu bytu v domě „KoDuS“ nebo v 1.a 2. NP v domě „DPS“ v č.p. 68  neudělí souhlas s podnájmem podporovaného bytu podle občanského zákoníku.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

 • Pondělí08.00 – 18.00
 • Středa08.00 – 17.00
 • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

 • Úterý07.30 – 15.00
 • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE