Městský úřad

Žádost o vrácení kauce / jistoty

/ Marcela Popelková

JISTOTA Pronajímatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku požadovat, aby nájemce složil peněžitou jistotu (dále jen „jistota“) ve výši trojnásobku měsíčního nájemného před …

JISTOTA

  1. Pronajímatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku požadovat, aby nájemce složil peněžitou jistotu (dále jen „jistota“) ve výši trojnásobku měsíčního nájemného před uzavřením smlouvy o nájmu bytu. Na složení jistoty se uzavírá samostatná smlouva.

  1. Osvobození od jistoty – nájemce v bytech s pečovatelskou službou umístěných v 1. a 2. NP domu „DPS“ v č.p. 68, ve kterých je pečovatelská služba poskytována, je osvobozen od složení jistoty.

  1. Pronajímatel nepodmiňuje uzavření smlouvy o nájmu bytu v „KoDuS“ složením jistiny na zajištění svých pohledávek vyplývajících z nájemní smlouvy, ani jiným finančním plněním, např. darem.

  1. Vrácení kauce/jistoty – rada města může na základě žádosti nájemce, který bydlí v městském bytě delší dobu a plní si řádně povinnosti nájemce, v odůvodněných případech, např. zdravotní stav, rozhodnout o vrácení kauce/jistoty, která byla složena před předáním bytu do nájmu nájemce. Žádost o vrácení kauce / jistoty tvoří přílohu č. 8 směrnice č. 1/2020 a je nedílnou součástí směrnice.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE