Právní stav Územního plánu obce Křídla – po vydání změny č. II

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Právní stav Územního plánu obce Křídla – po vydání změny č. II Právní stav Územního plánu obce Křídla – po vydání změny č. II je …

Právní stav Územního plánu obce Křídla – po vydání změny č. II

Právní stav Územního plánu obce Křídla – po vydání změny č. II je platný ode dne účinnosti Změny č. II ÚPO Křídla dne 19.01.2018.

Do Právního stavu Územního plánu obce Křídla – po vydání změny č. II (textová a grafická část) může dle § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí a na Obecním úřadu Křídla, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách obce Křídla (http://www.obeckridla.cz/ v rubrice „ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ“.

Zadavatel změny č. II:
Obec Křídla
Křídla 1
592 31 Nové Město na Moravě

Pořizovatel změny č. II:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel změny č. II:
Ing. arch. Jan Psota, Pavel Ondráček,
Nádražní 52
591 01 Žďár nad Sázavou

Soubory ke stažení