Městský úřad

RubrikaPrávní předpisy města

     Obecně závazné vyhlášky a nařízení tvoří výsledek normotvorné pravomoci, k níž je obec primárně zmocněna Ústavou a tato pravomoc je pak blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Územní působnost těchto právních předpisů se vztahuje pouze na administrativní teritorium obce, která daný předpis vydala, tzn., že zavazuje všechny občany nacházející se na území města bez ohledu na jejich trvalé bydliště.

     Obecně závazná vyhláška je právní předpis vydávaný obcí k plnění úkolů obce a k zabezpečování místních záležitostí v samostatné působnosti. Samotné vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva.

     Nařízení obce pak představují právní předpis vydávaný obcí na základě zmocnění v konkrétním zákoně ve věcech patřících do přenesené působnosti. Oprávnění k vydávání nařízení je zákonem o obcích svěřeno radě, není-li však zřízena vydává nařízení zastupitelstvo obce.

     Na základě zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „zákon o Sbírce právních předpisů ÚSC“), jsou územní samosprávné celky (obce a kraje) a některé správní úřady povinny od 1. ledna 2022 vyhlašovat své právní předpisy (obecně závazné vyhlášky a nařízení) ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů ÚSC“). Právní předpisy města od 1.1.2022 tedy primárně naleznete zde: https://sbirkapp.gov.cz/

30. prosinec 2006

Vyhláška č. 06/ 2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 9/2005 o závazné části územního plánu obce Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě Obecně závazná vyhláška č. 06/ 2006, kterou...

Číst dále
1. leden 2006

Vyhláška č. 2/2006, požární řád

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nové Město na Moravě č. 2/2006 Zastupitelstvo města...

Číst dále
31. prosinec 2005

Vyhláška č. 6/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1993 o karanténních opatření k zamezení šíření háďátka bramborového a rakoviny brambor.

Město Nové Město na Moravě Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, kterou se...

Číst dále
31. prosinec 2005

Vyhláška č. 3/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/1993, o omezení podávání a prodeje alkoholických nápojů

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 města Nové...

Číst dále
31. prosinec 2005

Vyhláška č. 5/2005, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Město Nové Město na Moravě Obecně závazná vyhláška č. 5/2005, o stanovení koeficientu...

Číst dále
1. leden 2005

Vyhláška č. 8/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 10/1998 o chovu zvířat

Město Nové Město na Moravě Obecně závazná vyhláška č. 8/2005, kterou se...

Číst dále
1. leden 2005

Vyhláška č. 9/ 2005 o závazné části územního plánu obce Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě Obecně závazná vyhláška č. 9/ 2005 o...

Číst dále
1. leden 2005

Vyhláška č. 7/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1994 o karanténních opatření k zamezení šíření háďátka bramborového a rakoviny brambor

Město Nové Město na Moravě Obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE