Městský úřad

RubrikaPrávní předpisy města

     Obecně závazné vyhlášky a nařízení tvoří výsledek normotvorné pravomoci, k níž je obec primárně zmocněna Ústavou a tato pravomoc je pak blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Územní působnost těchto právních předpisů se vztahuje pouze na administrativní teritorium obce, která daný předpis vydala, tzn., že zavazuje všechny občany nacházející se na území města bez ohledu na jejich trvalé bydliště.

     Obecně závazná vyhláška je právní předpis vydávaný obcí k plnění úkolů obce a k zabezpečování místních záležitostí v samostatné působnosti. Samotné vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva.

     Nařízení obce pak představují právní předpis vydávaný obcí na základě zmocnění v konkrétním zákoně ve věcech patřících do přenesené působnosti. Oprávnění k vydávání nařízení je zákonem o obcích svěřeno radě, není-li však zřízena vydává nařízení zastupitelstvo obce.

     Na základě zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „zákon o Sbírce právních předpisů ÚSC“), jsou územní samosprávné celky (obce a kraje) a některé správní úřady povinny od 1. ledna 2022 vyhlašovat své právní předpisy (obecně závazné vyhlášky a nařízení) ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů ÚSC“). Právní předpisy města od 1.1.2022 tedy primárně naleznete zde: https://sbirkapp.gov.cz/

1. leden 2013

Vyhláška č. 4/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1998, o příspěvku města na opravu fasád a střech v městské památkové zóně a ostatních památek na Novoměstsku

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě se na svém 19. zasedání dne...

Číst dále
19. prosinec 2012

Vyhláška č. 5/2012 kterou se stanoví systém nakládání s bioodpadem rostlinného původu a způsob využití

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nového Města na Moravě č.5/2012 Zastupitelstvo Města Nové...

Číst dále
19. prosinec 2012

Vyhláška č. 4/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nové Město na Moravě č.4/2012 o stanovení systému...

Číst dále
14. prosinec 2012

Vyhláška č. 8/2012, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Město Nové Město na Moravě Obecně závazná vyhláška č. 8/2012, o místním...

Číst dále
14. prosinec 2012

Vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku ze psů

Město Nové Město na Moravě Obecně závazná vyhláška  č. 6/2012, o místním...

Číst dále
1. leden 2012

Vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 1/2012, kterou se...

Číst dále
27. červen 2011

Vyhláška č. 1/2011, – kterou se ruší obecně závazná vyhláška Č. 2/2003, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště, katolický a evangelický hřbitov, hřbitov Olešná

Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě Č. 1/2011, – kterou...

Číst dále
15. listopad 2007

Vyhláška č. 3/2007, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/97 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě a obecně závazná vyhláška č. 3/2003, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/97 o vytvořeni a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě.

Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě Č. 3/2007, kterou se...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE